Dostawca serwisu
Daimler Truck AG
Fasanenweg 10
70771 Leinfelden-Echterdingen
Germany
Telefon: +49 711 8485 0
E-Mail: contact@daimlertruck.com

Kontakt
Daimler Truck Polska Sp. z o.o.
ul. Gottlieba Daimlera 1
02-460 Warszawa, Polska
Tel.: +48 22 312 50 80
Infolinia: 00 800 17 777 777
E-mail: customerservice.poland@cac.mercedes-benz.com

Rejestr Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzony przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie
XIII Wydział Gospodarczy
Nr: KRS 0000740228
Numer identyfikacji podatkowej: NIP 5223131109
Wysokość Kapitału Zakładowego: 331 000 000,00 PLN
BDO: 000108923

Zarząd:
Przemysław Hubert Rajewski (Prezes Zarządu),
Michał Chyliński (Wiceprezes Zarządu).

Kontakt
Daimler Truck Retail Polska Sp. z o.o.
ul. Gottlieba Daimlera 1
02-460 Warszawa, Polska
Tel.: 800 888 900
E-mail: info-retail@daimlertruck.com

Rejestr Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
NIP 5223234571
KRS  522781884
Wysokość kapitału zakładowego: 80 000 000,00 PLN
BDO 000578255

Zarząd:
Krzysztof Bereda (Prezes Zarządu),
Michał Chyliński (Wiceprezes Zarządu),
Carsten Prager (Członek Zarządu),

Odpowiedzialność redakcyjna
Anna Maria Skarpetowska